ReOPEN - Recognition of Valid and Open Learning

Trajanje: (studeni 2016. - listopad 2018.)reopen logo

Vrsta projekta: Erasmus+  projekt

Cilj projekta ReOPEN je razvoj metoda verifikacije neformalnog obrazovanja (OOL - Open and Online Learning) i transparentno priznavanje vještina kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca.

Srce je partner na projektu i sudjelovat će u glavnim aktivnostima: uspostavi platforme, izradi obrazovnih materijala i razmjeni iskustava.

Očekivani rezultati projekta:

  • osmisliti i uspostaviti platformu za razvoj kurikuluma za neformalno otvoreno obrazovanje,
  • educirati nastavno osoblje i voditelje obrazovnih aktivnosti u organizacijama koje provode edukaciju, ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih da:
    • izrade kurikulume za neformalne otvorene programe obrazovanja koje je moguće verificirati,
    • implementiraju digitalne značke kao novi oblik digitalnih certifikata i praćenja napretka pojedinca tijekom neformalnog obrazovanja,
    • prepoznaju i priznaju rezultate neformalnih oblika učenja u formalnom kurikulumu,
  • osmisliti i izraditi neformalne otvorene tečajeve za kontinuirani profesionalni razvoj na uspostavljenoj platformi,
  • uspostaviti partnerstvo za buduću suradnju vezanu uz prepoznavanje neformalno stečenih znanja.