Izrada i vrjednovanje kvalitetnih neformalnih online obrazovnih sadržaja

Radionica se održava u okviru projekta ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning (2016-1-LT01-KA202-0233). 

Vrijeme i mjesto održavanja radionice

petak, 27. travnja 2018., od 9 do 13 sati, Sveučilišni računski centar (Srce), dvorana E

Kako doći do Srca

Opis radionice

Radionica je namijenjena edukatorima, nastavnicima u visokom obrazovanju, obrazovanju odraslih i strukovnom obrazovanju, koji se žele upoznati s konceptima i postupcima izrade i vrjednovanja neformalnih obrazovnih sadržaja, a uključivat će ove teme:

  • Izrada otvorenih obrazovnih sadržaja
  • Primjena digitalnih znački
  • Prepoznavanje neformalnog otvorenog obrazovanja.

Cilj projekta ReOPEN je razvoj instrumenata za priznavanje neformalnog obrazovanja (OOL – Open and Online Learning) i transparentno priznavanje vještina, kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca. Više o projektu ReOPEN i njegovim očekivanim rezultatima možete pročitati na stranici projekta ReOPEN.

Ishodi učenja radionice

Polaznici će nakon pohađanja radionice biti u mogućnosti:

  • objasniti razliku između formalnog/neformalnog/informalnog učenja
  • objasniti važnost otvorenih obrazovnih sadržaja
  • izraditi nastavni plan neformalnog online tečaja
  • izraditi i primijeniti digitalne značke u obrazovnim sadržajima
  • objasniti važnost prepoznavanja neformalnog otvorenog obrazovanja.

Voditeljice radionice

Sandra Kučina Softić i Irena Jandrić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Program radionice

Vrijeme Teme i metode rada
09:00-09:15 Uvod (upoznavanje, ishodi učenja radionice i očekivanja polaznika)
09:15-09:30 O projektu ReOPEN i primjeni rezultata projekta u našem okruženju (prezentacija)
09:30-10:30 Izrada otvorenih obrazovnih sadržaja (prezentacija, rad u grupama, prezentacija rada po grupama)
10:30-10:50 Pauza
10:50-11:40 Uloga digitalnih znački u otvorenom neformalnom obrazovanju (prezentacija, rad u grupama, prezentacija rada u grupama)
11:40-12:20 Prepoznavanje neformalnog otvorenog obrazovanja (prezentacija, diskusija)
12:20-12:30 Evaluacija radionice (upitnik)
12:30-13:00 Diskusija o postignutim ishodima učenja radionice i temi radionice

Dodatne informacije

Prijava je ograničena na 20 polaznika (prema redoslijedu primitka prijava). Prijave se primaju do srijede, 25. travnja 2018. godine ili do popunjenja raspoloživih mjesta.

Pohađanje radionice je besplatno.