Početak rada u sustavu Moodle

Nastavnici koji tek započinju s radom u online okruženju tijekom ovih edukacija upoznat će se s radom u sustavu za e-učenje, izraditi e-kolegije u kojima će prilagoditi nastavne materijale virtualnom okruženju, omogućiti predaju zadaća i seminarskih radova online, izraditi testove za samoevaluaciju te naučiti postaviti i ostale potrebne aktivnosti za studente. Ne manje važno, nastavnici mogu provjeriti i koje im digitalne kompetencije trebaju za uspješan rad u online okruženju, kako ih steći ili unaprijediti. Tečaj o ishodima učenja pomoći će nastavnicima osmisliti cijeli e-kolegij sukladno definiranim ishodima učenja.

 1. Osnove e-učenja
  Online tečaj namijenjen svima koji su zainteresirani za e-učenje, bez obzira na predznanje
   
 2. Osnove rada u sustavu Merlin
  Online tečaj namijenjen polaznicima koji do sada nisu koristili sustav Merlin ili koji žele proširiti znanje o ovom sustavu.
   
 3. Napredni rad u sustavu Merlin - Administriranje korisnika
  Online tečaj je namijenjen polaznicima kako bi se upoznali s naprednim mogućnostima rada u sustavu Merlin posebno s alatima za administriranje korisnika. 
   
 4. Digitalne kompetencije nastavnika u obrazovanju
  Online tečaj namijenjen je nastavnicima koji žele saznati više o najvažnijim pojmovima vezanim uz digitalne kompetencije, okvire za digitalne kompetencije te alate za samoevaluciju digitalnih kompetencija nastavnika.
   
 5. Implementacija i vrednovanje ishoda učenja u sustavu Moodle
  Online tečaj je namijenjen polaznicima (nastavnicima) koji žele implementirati ishode učenja u svoj e-kolegij, povezati ih sa izrađenim aktivnostima te vrednovati i dati studentima povratne informacije o napretku.
   

 Značke za odslušane tečajeve Centra za e-učenje