50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Provjera znanja i ocjenjivanje

 1. Vrednovanje studentskih postignuća u online okruženju
  Online tečaj namijenjen je nastavnicima koji žele saznati više o najvažnijim pojmovima vezanim uz vrednovanje u online okruženju te saznati korisne savjete kako kvalitetno pripremiti pitanja i testove.
   
 2. Implementacija i vrednovanje ishoda učenja u sustavu Moodle
  Online tečaj je namijenjen polaznicima (nastavnicima) koji žele implementirati ishode učenja u svoj e-kolegij, povezati ih sa izrađenim aktivnostima te vrednovati i dati studentima povratne informacije o napretku.
   
 3. Napredni rad u sustavu Merlin - Pitanja i testovi
  Online tečaj je namijenjen polaznicima (nastavnicima) koji žele nadopuniti svoja znanja izrade pitanja za testove te se upoznati s naprednim postavkama testova. 
   
 4. Kako ocjenjivati pomoću rubrika?
  Online tečaj je namijenjen nastavnicima i svima ostalima koji sudjeluju u obrazovnom procesu kako bi unaprijedili svoju nastavu uporabom rubrika u ocjenjivanju različitih aktivnosti.
   
 5. Napredni rad u sustavu Merlin - Ocjenjivanje
  Online tečaj je namjenjen polaznicima (nastavnicima) koji žele nadopuniti svoja znanja vezano uz izračun ocjena studenata u e-kolegiju bilo da se radi o pojedinim aktivnostima, grupi aktivnosti ili ukupnoj ocjeni u kolegiju.
   

 Značke za odslušane tečajeve Centra za e-učenje
 Vodič za ocjene u Moodlu (PDF, 2.31MB)