Radionica "Izrada i vrjednovanje kvalitetnih neformalnih online obrazovnih sadržaja"

Trajanje radionice: 1 dan x 5 sati

Opis radionice: Radionica je namijenjena edukatorima, nastavnicima u visokom obrazovanju, obrazovanju odraslih i strukovnom obrazovanju, koji se žele upoznati s konceptima i postupcima izrade i vrjednovanja neformalnih obrazovnih sadržaja, a uključivat će ove teme:

  • Izrada otvorenih obrazovnih sadržaja
  • Primjena digitalnih znački
  • Prepoznavanje neformalnog otvorenog obrazovanja.

Ishodi učenja radionice: 

Polaznici će nakon pohađanja radionice biti u mogućnosti:

  • objasniti razliku između formalnog/neformalnog/informalnog učenja
  • objasniti važnost otvorenih obrazovnih sadržaja
  • izraditi nastavni plan neformalnog online tečaja
  • izraditi i primijeniti digitalne značke u obrazovnim sadržajima
  • objasniti važnost prepoznavanja neformalnog otvorenog obrazovanja.

Program radionice:

Program radionice
Vrijeme Teme i metode rada
09:00-09:15 Uvod (upoznavanje, ishodi učenja radionice i očekivanja polaznika)
09:15-09:30 O projektu ReOPEN i primjeni rezultata projekta u našem okruženju (prezentacija)
09:30-10:30 Izrada otvorenih obrazovnih sadržaja (prezentacija, rad u grupama, prezentacija rada po grupama)
10:30-10:50 Pauza
10:50-11:40 Uloga digitalnih znački u otvorenom neformalnom obrazovanju (prezentacija, rad u grupama, prezentacija rada u grupama)
11:40-12:20 Prepoznavanje neformalnog otvorenog obrazovanja (prezentacija, diskusija)
12:20-12:30 Evaluacija radionice (upitnik)
12:30-13:00 Diskusija o postignutim ishodima učenja radionice i temi radionice

* Radionica je izrađena u okviru projekta ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning (2016-1-LT01-KA202-0233).

Prijava na radionicu