Tečaj "Ishodi učenja u sustavu Moodle"

Značka_Ishodi_MoodleTrajanje tečaja: 1 dan x 5 školskih sati 

Opis tečaja: Tečaj je namijenjen nastavnicima koji žele unaprijediti svoje e-kolegije implementacijom ishoda učenja. Nakon izrade ishoda učenja nastavnici odabiru odgovarajuće aktivnosti koje će studentima omogućiti postizanje zadanih ishoda učenja. Ishodi učenja studentima daju jasnu informaciju što se od njih očekuje za uspješno svladavanje pojedinog e-kolegija.

Sadržaj tečaja: Polaznici tečaja upoznat će se s načinom upisa ishoda učenja u sustav Moodle te povezivanje ishoda učenja s odgovarajućim aktivnostima (konstruktivno poravnanje). Osim toga dobit će pregled gdje je i na koji način moguće uređivati ishode učenja, kako omogućiti studentima uvid u postavljene ishode te kako ih vrednovati.

Potrebno predznanje: Potrebno je teorijsko znanje pisanja Ishoda učenja, te osnovni rad u sustavu Moodle.

Prijava na tečaj


Napomene:

  • Za prijavu na tečaj i sudjelovanje na tečaju neophodan je  elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.
  • Tečaj se održava u prostorijama Sveučilišnoga računskoga centra.