Tečaj "Osnove rada u sustavu Merlin"

Značka_Osnove_MerlinTrajanje tečaja: 2 dana x 5 školskih sati

Opis tečaja: Tečaj je namijenjen polaznicima (nastavnicima) koji žele postaviti svoje kolegije u e-okruženje te naučiti osnove rada u sustavu za e-učenje Merlin.

Temeljem Strategije e-učenja (točka E-7) svaki nastavnik ima mogućnost otvoriti svoj kolegij na sustavu Merlin, a cilj ovoga tečaja je upoznavanje sustava i njegovih mogućnosti te kako postaviti nastavne materijale i komunicirati sa studentima u virtualnom okruženju.

Sadržaj tečaja: Postavljanje nastavnih materijala, rad sa blokovima (kalendar, vijesti, administracija, poruke), umetanje resursa (link na web stranicu ili dokument, mapa, tekstualna stranica, knjiga), aktivnosti (forum, chat, poruke, rječnik, zadaća i anketa) te izrada sigurnosne kopije kolegija.

Potrebno predznanje: Korištenje računala i upravljanje datotekama; osnove pisanja i obrade teksta.

Prijava na tečaj


Napomene:

  • Tečaj se održava u prostorijama Sveučilišnoga računskoga centra.
  • Za prijavu na tečaj i sudjelovanje na tečaju neophodan je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.