Time to Become Digital in Law

Trajanje: travanj 2021. – ožujak 2023.DiginLaw logo

Vrsta projekta: Erasmus+ projekt 2020-1-HR01-KA226-HE-094693

Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Cilj projekta:

Cilj projekta DIGinLaw je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju  u području prava kroz četiri specifična cilja:

  • pridonijeti kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju pružanjem kvalitetne edukacije o digitalnim kompetencijama nastavnicima prava;
  • odgovoriti na potrebe tržišta rada u pravnoj profesiji održavanjem e-tečajeva o digitalnim kompetencijama studentima prava;
  • stvoriti otvorene online izvore u području prava razvojem 12 e-tečajeva dostupnih svim studentima prava;
  • poticati istraživanja u otvorenom pristupu koja se bave pitanjima digitalizacije pravnog obrazovanja i prava putem istraživačkih aktivnosti.

Srce je partner na projektu i sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima.