Sveučilišni dan e-učenja 2022

ceu_15godina

 

Sveučilišni dan e-učenja i proslavu 15. godina djelovanja Centra za e-učenje Srca obilježavamo u srijedu, 7. prosinca 2022.

Vremenska crta Centa za e-učenje

 

Program događanja

Program

Uvodno obraćanje ravnatelja Srca Ivana Marića

Prigodan govor rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića

Panel: Koliko digitalno treba biti digitalno obrazovanje?


Cilj panela je odgovoriti baš na to pitanje te ponuditi primjere kako se digitalna tehnologija može iskoristiti za unaprjeđenje kvalitete obrazovnog procesa

Panelisti:

  • red. prof. art. Ivana Kuljerić Bilić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. dr.sc. Ivica Đilović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. dr.sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Tomislav Jagušt, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca

Završna riječ pomoćnice ravnatelja Srca doc. dr. sc. Sandre Kučine Softić: Centar za e-učenje Srca - važnost sustavne i kvalitetne podrške

Podjela priznanja

Domjenak