Radionica - Ishodi učenja: kako aktivno planirati i unaprijediti stvarne kompetencije studenata

12. prosinca 2013. od 14:15 do 16:45 sati, Aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

  • voditelj: Izv.prof. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti


Cilj radionice je pomoći nastavnicima u planiranju stvarnih kompetencija studenata, njihovom definiranju/zapisivanju kao ishoda učenja orijentiranih prema studentu, definiranju odnosa između stručnih i generičkih ishoda, praćenju i ocjenjivanju postignutih ishoda te njihovom unaprjeđivanju.
Radionica je namijenjena nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu.


Sadržaj radionice:

14:15-15:00: Uvod i kontekst, pomoćni alati i taksonomije, elementi kurikuluma, primjeri dobre prakse, ishodi učenja kao kreativno planiranje i djelovanje

15:00-15:45: rad u grupi; aktivno promišljanje i planiranje stvarnih kompetencija studenata završetkom studija. Percepcija vlastitog studija. Promišljanje i planiranje ciljeva i svrhe studija u odnosu na kompetencije studenata. Promišljanje i bilježenje glavnih tema. Odnos između stručnih i generičkih kompetencija. Preddiplomska razina, diplomska razina, poslijediplomska razina

15:45-16:00: pauza za kavu

16:00-16:45: rad u grupi; definiranje ishoda učenja prema studentima, povezanost ishoda učenja studija sa ishodima pojedinih predmeta, planiranje i povezanost ishoda s elementima kurikuluma (opterećenje studenata, nastavne metode, metode ocjenjivanja, resursi za izvođenje nastave) , vrednovanje postignutih ishoda. Analiza i planiranje unaprjeđenja kompetencija.

Materijali s radionice (PDF, 5.14 MB)

Radionica_Ishodi_učenja   Radionica_Ishodi_učenja