Program

UNIZG_logo

PROGRAM 7. SVEUČILIŠNOG DANA E-UČENJA

Četvrtak, 10. prosinca 2015., Rektorat Sveučilišta, Trg maršala Tita 14
 

Program
9:00- Registracija, ispred dvorane Aule
Aula Rektorata
09:30-09:40 Otvaranje skupa
Pozdravna riječ, prof.dr.sc. D. Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
09:40-10:20

Tema: Webometrics rangiranje sveučilišta

Prvo izlaganje: Rangiranje sveučilišta i zašto je za Sveučilište u Zagrebu važan dobar Webometrics rang
red.prof.art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu

Međunarodna rangiranja

Drugo izlaganje: Kako poboljšati Webometrics rang Sveučilišta u Zagrebu?
dr.sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Srce 

Kako poboljšati Webometrics rang Sveučilišta u Zagrebu

10:20-11:00

Tema: Predstavljanje novog koncepta web stranica Sveučilišta u Zagrebu

Prvo izlaganje:Važnost web stranica Sveučilišta u Zagrebu za promociju i odnose s javnošću
prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu 

Važnost web stranica

Drugo izlaganje: Idejna i praktična rješenja novih web stranica Sveučilišta u Zagrebu
dr.sc. Mario Konecki, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

11:00-12:00

Panel diskusija: Web stranice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u studije

Sveučilište u Zagrebu nalazi se u konkurentnim uvjetima visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i želi privući što više uspješnih srednjoškolaca da konkuriraju za upis na preddiplomske studije Sveučilišta. Budući studenti, maturanti i učenici treće godine srednjoškolskog obrazovanja sve više koriste Internet i web prikupljanje informacija o studijima i fakultetima (umjetničkim akademijama) na kojima bi mogli studirati. Za informiranje i privlačenje budućih studenata važan izvor informacija su web stranice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ali i njihova prisutnost na društvenim mrežama i servisima kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i dr. Kakva su web mjesta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu? Koji su sadržaji na njima dostupni budućim studentima i kakav je njihov dizajn? Što je moguće učiniti za bolje informiranje učenika srednjih škola i stvaranje dobrog dojma o fakultetima i umjetničkim akademijama? Kakva je prisutnost sastavnica na društvenim mrežama? Koje sve aktivnosti sastavnice mogu činiti za promociju upisa na preddiplomske studije?

Panelisti:

  • prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
  • dr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu Srca
  • prof.dr.sc. Mislav Grgić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  • prof.dr.sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • prof.dr.sc. Goran Bubaš, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Moderatorica: prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
12:00-12:45 Pauza za ručak
12:45-13:00

Obavijest o dodjeli nagrada za najbolje e-kolegije

prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
red.prof.art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu

13:00-13:15 

Koje metode vrednovanja primijeniti u e-kolegiju - TALOE aplikacija
mr.sc. Sandra Kučina Softić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Srce

TALOE aplikacija pdf

13:15-13:30

Predstavljanje kataloga e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
mr.sc. Sandra Kučina Softić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Srce

Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u RH pdf

13:30-14:00 Rasprava i zaključivanje skupa