Radionica - Kako napraviti kolegij razine 3 primjene e-učenja u nastavi?

24. rujna 2013. od 9:00 do 12:30

  • voditelji doc. dr. sc. R. Mekovec, N. Kadoić, mag. inf., Fakultet Organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

 
Opis:
U uvodnom dijelu radionice bit će prezentirane teorijske osnove izrade e-kolegija te će polaznici biti upoznati sa fazama izrade e-kolegija. Nakon toga će biti prikazani konkretni primjeri kolegija  razine 3 primjene e-učenja u nastavi te osnovni koraci njihove izrade. U zadnjem dijelu radionice polaznici će samostalno pripremiti prva tri koraka izrade e-kolegija prema ADDIE modelu.
Sukladno Odluci o oblicima sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja (listopad 2009.) pojedini kolegij može imati razinu 1, 2 ili 3 primjene tehnologija e-učenja. Postizanje razine 3 primjene tehnologija e-učenja omogućava pomak u obrazovnom procesu od modela koji je usmjeren na prijenos znanja nastavnika prema modelu usmjerenom na studenta i na razvoj i stjecanje njegovih vlastitih kompetencija. Koristi se sustav za e-učenje, videokonferencije, webinari, e-portfolio sustav i drugi web 2.0 alati.

 

Potrebno predznanje: osnove rada u LMS sustavu