Radionica "Vrednovanje i ocjenjivanje temeljem ishoda učenja"

Utorak, 23. rujna 2014. od 9:00 do 13:00

  • voditeljice prof. dr. sc. Blaženka Divjak i doc. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Opis:

Vrednovanje ishoda učenja usmjerava studiranje. Dubinsko učenje potiče se dobro odabranim metodama vrednovanja studentskog rada, koje su jasno povezane s ishodima učenja predmeta, a preko njih i s ishodima učenja studijskog programa. U tom pristupu važno je dobro opisati, a onda i primijeniti kriterije vrednovanja. Kriterije vrednovanja i način ocjenjivanja treba na vrijeme objaviti i objasniti ih studentima.  Dobra tehnika za prezentaciju i primjenu kriterijskog ocjenjivanja je rubrika. Vrijednost rubrike posebno dolazi do izražaja kod vrednovanja kompleksnih zadataka te u slučaju kada u ocjenjivanju sudjeluje više od jednog nastavnika. Tada je osim opisa svakog kriterija potrebno kriterijima dodijeliti i težinske vrijednosti koje uzimaju u obzir različite perspektive. U tom postupku može se upotrijebiti i višekriterijsko odlučivanje i za to je najpogodnija metoda  Analytic Hierarchy Process (AHP).  U radionici planiramo omogućiti izradu dijela silabusa predmeta na temelju ishoda učenja (Biggs, 2003), zatim  rad na rubrici za jedan kompleksan problemski orijentiran zadatak koji treba ocijeniti te određivanje težine kriterija pomoću grupnog odlučivanja pomoću  AHP-a (Saaty, 1980). 

Ishodi učenja radionice

Polaznici radionice će nakon završenog procesa učenja na radionici biti u stanju:

  • Objasniti ulogu ishoda učenja i pripadnih metoda vrednovanja/ocjenjivanja u poticanju dubljeg, aktivnog učenja studenata
  • Izraditi silabus predmeta temeljem ishoda učenja
  • Izraditi rubriku za ocjenjivanje kompleksnog zadataka 
  • Odrediti težine kriterija u rubrici

Plan rada

TRAJANJE TEMA METODA RADA
09:00-09:10 Uvod Upoznavanje, ishodi učenja radionice i očekivanja polaznika
09:15-09:30

Ishodi učenja

Prezentacija + 2 točke za diskusiju
09:30-09:50 

Povezivanje ishoda učenja s metodama poučavanja s ocjenjivanjem studenata

Prezentacija i primjeri
09:50-10:30

Rubrika i priprema kriterija vrednovanja

Rad u grupi na izboru radnog zadatka, izradi rubrike i rad na kriterijima vrednovanja
10:30-11:00  Pauza za kavu i osvježenje
11:00-11:45 Određivanje težina kriterija Objašnjenje rada AHP-a i grupno odlučivanje o kriterijima iz različitih perspektiva
11:45-12:15

Prezentacija rezultata

Prezentacija rezultata po grupama
12:15-12:30

Ocjenjivanje temeljem rubrika

Prezentacija načina agregacije rezultata na primjeru
12:30-12:45

Evaluacija radionice

Kratki upitnik o postignutim ishodima učenja radionice i diskusija o mogućim temama za sljedeće radionice 

Reference:

  1. Begicevic N., Divjak B., Hunjak T. (2011.), AHP-based group decision making using keypads, International Journal of Economics and Business Research. Vol 3 (4) p. 443-458 
  2. Biggs. J. (2003.), Teaching for Quality Learning at University – What the Student Does 2nd Edition SRHE / Open University Press, Buckingham. 
  3. Divjak B. (2012.), Chapter: Implementation of learning outcomes in mathematics for non-mathematics major by using e-learning  in the book: Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies; Editor(s): A. A. Juan M. A. Huertas S. Trenholm C., Steegmann; IGI Global. 
  4. Entwistle. N. (2000.), Promoting deep learning through teaching and assessment: conceptual frameworks and educational contexts. Paper presented at the TLRP Conference, Leicester, November 2000. 
  5. Saaty T.L. (1980.), The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York, 1980.

Prezentacija (AHP Decision Lens) (PDF)

Prezentacija (Vrednovanje Ishoda) (PDF)

Galerija slika:

radionica_1 radionica_2 readionica_3


radionica_4 radionica_5 radionica_6