Aktivnosti

27. ožujka 2012.


četvrtak, 19. travnja 2012.


19. listopada 2012., 11 - 12 sati


18. veljače 2013., 16 sati

  • Popodne@CEU: Predstavljanje Priručnika o e-portfoliju kao nastavnoj aktivnosti