Cilj projekta

Cilj projekta je uvođenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti u obrazovni proces i edukacija nastavnika za rad s e-portfolijom te njegovom primjenom u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu.

Tijekom projekta održat će se radionice i predavanja na kojima će nastavnici upoznatie-portfolio i njegove mogućnosti te steći znanja potrebna za prilagodbu i unapređenje načina poučavanja korištenjem novih metodologija u obrazovnom procesu.

Način i izvedivost ostvarenja ciljeva

  • Centar za e-učenje u Srcu je uspostavio i kontinuirano održava e-portfolio sustav
  • Centar za e-učenje u Srcu pruža podršku korisnicima u korištenju e-portfoliosustava i u njegovoj primjeni u nastavnom procesu
  • nizom radionica i predavanja nastavnike će se upoznati s alatom, educirat će se u korištenju e-portfolija i njegovom načinu primjene u obrazovnom procesu
  • izradit će se priručnik/smjernice za korištenje ovog alata e-učenja u nastavi
  • promocijom projekta i predstavljanjem njegovih rezultata osigurat će se širenje informacija