Što je e-portfolio ?

Ceu_e_portfolioE-portfolio je jedan od alata e-učenja koji se sve više koristi u obrazovanju. E-portfolio se može koristiti na više načina. Najčešće služi kao digitalna mapa u koju korisnik prikuplja i bilježi artefakte vezane uz njegov tijek školovanja i/ili usavršavanja.  E-portfolio se može koristiti i u nastavi kao pedagoški alat koji omogućava nove metodičke pristupe načinu poučavanja i učenja. Korištenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti omogućava i kontinuirano praćenje i evaluaciju studenata tijekom nastavnog procesa.

Više o e-portfoliju

Kao preduvjet za ovaj projekt Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu uspostavio je i održava sustav e-portfolio. Svima nastavnicima i studentima Sveučilišta u Zagrebu na raspolaganju je e-portfolio sustav (http://merlin.srce.hr/eportfolio/) koji je povezan sa sustavom za e-učenje Merlin. 

 

Priručnik "E-portfolio kao nastavna aktivnost" (PDF)