Suradnici na projektu

  • Tona Perišić Pintek, Centar za e-učenje, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof. Lígia Maria Ribeiro, prorektorica za ICT Sveučilišta u Portu, Portugal 
  • Prof. Alfredo Soeiro, Tehnički fakultet Sveučilišta u Portu, Portugal
  • Isabel Martins, voditeljica Centra za nove tehnologije u obrazovanju Sveučilišta u Portu, Portugal
  • Teresa Correia, Centar za nove tehnologije u obrazovanju Sveučilišta u Portu, Portugal