Institucijski korisnici na sustavu za e-učenje Merlin

Svoje e-kolegije na sustavu za e-učenje Merlin mogu otvoriti ustanove iz sustava visokog obrazovanja i znanosti i pojedinci. Ustanove mogu steći status institucijskog korisnika na sustavu Merlin koji im omogućava jednostavniju administraciju e-kolegija ustanove odnosno brzo i jednostavno otvaranje e-kolegija i upis studenata te pregled otvorenih e-kolegija kao i njihovog sadržaja.

Institucijski korisnici imenuju administratora ustanove na sustavu Merlin (AM) koji u ime institucijskog korisnika samostalno i autonomno obavlja sve upravljačke i administrativne poslove vezane uz uporabu sustava Merlin. Administratori ustanove na sustavu Merlin (AM) mogu biti iz redova nastavnika ili tehničkog osoblja,  a prolaze obuku koju organizira Centar za e-učenje. Ustanove institucijski korisnici i dalje dobivaju svu podršku Centra za e-učenje kao i do sada, te se nastavnici ustanove mogu i dalje obraćati Centru za e-učenje za pomoć u radu na e-kolegijima.

Institucijski korisnik ima sljedeća prava/mogućnosti:

  • imenovati i opozivati AM,
  • definirati zajednički/posebni izgled (temu) svih svojih e-kolegija unutar sustava Merlin (logo ustanove),
  • dodavati posebne /obavezne elemente e-kolegija ustanove,
  • uređivati i raspolagati sadržajem otvorenih e-kolegija,
  • koristiti testni sustav za e-učenje,
  • dodavati i brisati e-kolegije,
  • dodavati e-kolegije Zbornica i Referada za potrebe ustanove,
  • dodavati e-kolegije, upis nastavnika i studenata iz sustava ISVU na sustavu Merlin,
  • koristiti predloška e-kolegija (standardnih blokova, resursa i aktivnosti) prilikom otvaranje kolegija iz sustava ISVU,
  • dodavati, brisati i dodjeljivati uloge korisnicima u e-kolegijima ustanove

Institucijski administratori na sustavu Merlin imaju mogućnost korištenja poveznice između sustava Merlin i sustava ISVU, što im omogućuje brži i još jednostavniji način otvaranja e-kolegija i upisa nastavnika i studenata.

Ustanove koje žele postati institucijski korisnici na sustav Merlin podnose zahtjev za uporabu sustava Merlin i imenuju administratora ustanove na sustavu Merlin.


 Priručnik za institucijske korisnike (PDF, 1.77 MB)