Povezivanje sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU

U listopadu 2013. godine Centar za e-učenje Srca započeo je pilot projekt povezivanja sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU. Povezivanje sustava omogućuje institucijskim administratorima na sustavu Merlin da na jednostavan način otvore kolegije iz sustava ISVU na sustavu Merlin te u njih upišu sve nastavnike i studente.

Sukladno potrebama fakulteta, aplikacija za povezivanje sustava Merlin i sustava ISVU omogućava:

  • otvaranje kolegija prema predlošku jedinstvenom za svaki fakultet,
  • otvaranje kolegija u više razina, ovisno o potrebama pojedinog fakulteta,
  • upis studenta u kolegije i raspodjelu u grupe od strane nastavnika
  • upis studenata iz više kolegija na sustavu ISVU u jedan kolegij na sustavu Merlin
  • automatski upis studenata i nastavnika u kolegije na sustavu Merlin iz sustava ISVU
  • izvoz ocjena iz sustava Merlin u ISVU

Preduvjeti za otvaranje kolegija iz sustava ISVU na sustavu Merlin te upis nastavnika i studenata u iste:

  • omogućiti sustavu Merlin pristup vlastitim podacima iz sustava ISVU te omogućiti dozvoljene funkcije 920-925 za ISVU REST API te dodatno funkcije 906 i 926 za izvoz ocjena,
  • osigurati da su nastavnicima i studentima u sustavu ISVU upisani elektronički identiteti iz sustava AAI@EduHr, tj. da se elektronički identiteti otvaraju iz sustava ISVU,
  • osigurati da barem jedan nastavnik u kolegiju u sustavu ISVU ima oznaku nositelja kolegija.

Do sada već više od 40 ustanova aktivno koristi mogućnost povezivanja sustava Merlin i sustava ISVU za svoje potrebe.

 

Održavanje LDAP imenika kroz ISVU

Upravljanje pristupom vanjskih informacijskih sustava ISVU sustavu putem REST API-ja