Radionica - Upravljanje osobnim razvojem pomoću e-portfolija

14. studenog 2013. od 9:30 do 14:00, Sveučilišni računski centar Srce, učionica A

 

  • 09:30 - 10:00    Što je e-portfolio i koje su njegove mogućnosti?
  • 10:00 - 11:15    Radionica "Kako izraditi e-portfolio"
  • 11:15 - 11:30    pauza
  • 11:30 - 12:30    Radionica "Kako izraditi e-portfolio" - nastavak
  • 12:30 - 13:00    pauza za ručak
  • 13:00 - 14:00    E-portfolio za upravljanje osobnim rastom i razvojem

 

Voditelji radionice:

  • S. Kučina Softić, voditeljica Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Srce
  • M. Čoh, Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Srce
  • doc.dr.sc. I. Balaban, Fakultet Organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

 

Opis:
Ova radionica pružit će nastavnicima i studentima uvid u mogućnosti e-portfolija koje do sada nisu imali prilike upoznati. Osim osnovnih osobitosti ovog sustava koje se vežu uz nastavni proces, na radionici će biti prikazano korištenje e-portfolija izvan nastave, a to je za upravljanje osobnim rastom i razvojem, a sve to opet kao preduvjet upravljanju kompetencijama i ljudskim resursima u nekom širem kontekstu. Uz teorijska razmatranja, na radionici će nastavnici i studenti u okviru praktičnog rada izraditi vlastiti e-portfolio, te steći osnovna znanja o korištenju takvog sustava u cilju upravljanja osobnim rastom i razvojem.
 

Zašto e-portfolio?
E-portfolio je prepoznat kao jedan od alata e-učenja koji može značajno doprinijeti procesu unapređenja kvalitete poučavanja. E-portfolio se može koristiti kao alat za vrednovanje (sumativno ili formativno), za dokumentiranje i praćenje napretka, razvoja i postignuća studenata tijekom obrazovnog procesa, za pohranu podataka o napredovanju studenta ili za samoevaluaciju. Osim toga e-portfolio omogućava osobi (studentu, nastavniku) da prikuplja i sprema digitalne podatke u različitim oblicima, od teksta, slika, video i audio zapisa do blogova i bookmarka što čini e-portfolio fleksibilnim i prijenosivim. Prikupljeni podaci mogu se organizirati, kategorizirati ili strukturirati.
U okviru Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, 2008. godine uspostavljen je sveučilišni e-portfolio sustav koji održava Centar za e-učenje Srca, a nastavnicima i studentima je osigurana podrška u radu s takvim sustavom i u njegovoj primjeni. 

 

Potrebno predznanje:  korištenje računala i upravljanje datotekama; osnove pisanja i obrade teksta.