Cjenik i upute za prijavu ispita

Cjenik ispita

Za cijene ispita molimo Vas da kontaktirate Ispitni centar putem elektroničke pošte na adresu ispitni-centri [at] srce.hr (.)

Cijena ispita ovisi o tečaju američkog dolara i računa se na dan prijave ispita.

 

Upute za prijavu ispita

Prijavu ispita moguće je napraviti na dva načina:

 • samostalno putem web-stranice Pearson VUE
 • posredstvom ispitnog centra Srca. 

U slučaju samostalne prijave, registracija i prijava ispita obavlja se putem web-stranice Pearson VUE, a troškovi polaganja ispita uplaćaju se kreditnom karticom.

U slučaju prijave ispita posredstvom ispitnog centra Srca, prijavu je potrebno poslati na adresu elektroničke pošte (ispitni-centri [at] srce.hr), najkasnije 5 radnih dana prije termina polaganja ispita.

Prijava treba sadržavati ove podatke:

 • ime i prezime
 • adresu
 • broj telefona
 • adresu e-pošte
 • šifru i puni naziv ispita koji se želi polagati
 • datum i vrijeme polaganja ispita
 • ako posjedujete vaučer temeljem kojeg se ostvaruje popust na redovnu cijenu ispita:
  • broj vaučera
  • datum isteka valjanosti vaučera
  • postotak popusta
 • ako želite izdavanje ponude (u obliku dokumenta)
  • naziv ustanove
  • adresa ustanove
  • OIB ustanove
  • ime i prezime osobe na koju će biti naslovljena ponuda

Odgovor na Vašu prijavu zajedno s detaljima vezanima uz plaćanje dobit ćete u najkraćem mogućem roku od primitka prijave.