Poruka upozorenja

Submissions for this form are closed.

Obrazac za prijavu prezentacija MoodleMoot Hrvatska 2020

Autori mogu prijaviti rad u okviru tema ovogodišnjeg MoodleMoota.

Format prijave: prezentacija (15 minuta+ 5 minuta za pitanja)

Upute za prijavu prezentacije:

  • Sažetak prezentacije piše se na hrvatskome jeziku
  • Sažetak može biti napisan na najviše dvije A4 stranice (max. 1000 riječi)
  • Oblici za slanje sažetaka: .doc, .docx, .rtf ili .odt
  • Svaki autor može prijaviti samo jednu prezentaciju, a kao koautor još jednu
  • Svaki autor dostavlja kratku biografiju (max. 100 riječi)