Obrazac za objavu obrazovnih materijala na web stranicama Srca

Dvije su mogućnosti objave obrazovnih materijala putem ovog obrasca:

  • ako materijali do sada nisu objavljeni, možete ih učitati sa svog računala te će materijali biti pohranjeni na web-stranicama Srca
  • ako su materijali već negdje objavljeni, u odgovarajuće polje u obrascu upišite poveznicu s koje ih je moguće preuzeti.
Datoteke moraju biti manje od 50 MB.
Dopuštene vrste datoteka: gif jpg jpeg png html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods avi mov mp3 ogg wav.
Unesite kratki opis obrazovnog materijala duljine do 500 znakova.
Detaljan opis pojedine licence CC dostupan je na ovdje.
Ukratko navedite kojoj skupini studenata su namijenjeni vaši obrazovni materijali (do 100 znakova).
 
1 Start 2 Complete

Ispunjavanjem ovog obrasca potvrđujem upoznatost s Politikom privatnosti Srca. Adresa e-pošte koristit će se isključivo za potrebe obavještavanja o statusu objave. Ostali podaci koristit će se za objavu obrazovnih materijala na web-stranicama Srca.