Poruka upozorenja

Submissions for this form are closed.

Prijave prezentacija MoodleMoot 2022

Autori mogu prijaviti rad u okviru tema ovogodišnjeg MoodleMoota.

Format prijave: prezentacija (15 minuta+ 5 minuta za pitanja).

U skladu s načelima otvorenog pristupa (postavljanje CC licencija) koje Srce aktivno promiče i podržava, pozivamo autore da svoje prezentacije nakon MoodleMoota objave u otvorenom pristupu, u institucijskom repozitoriju svoje ustanove. 
Preporuka je da su pohranjene prezentacije u .pptx formatu, a nakon objave u repozitoriju, poveznicu na pohranjeni objekt potrebno je dostaviti na adresu moodlemoot@srce.hr.

Upute za prijavu prezentacije:

  • Sažetak prezentacije piše se na hrvatskome jeziku
  • Sažetak može biti napisan na najviše dvije A4 stranice (max. 100 - 200 riječi)
  • Oblici za slanje sažetaka: .doc, .docx, .rtf, .odt ili .odp
  • Svaki autor može prijaviti samo jednu prezentaciju, a kao koautor još jednu
  • Svaki autor dostavlja kratku biografiju (max. 100 riječi)