Creative Commons licence

Creative Commons (CC) sustav je licenci najčešće korištenih kod objave OA i OER zbog iznimne lakoće korištenja, međunarodne prepoznatljivosti te sve većeg broja materijala dostupnih upravo pod ovim licencama.


Creative Commons licence

Više o ovim licencama možete pročitati na stranici (engleski, hrvatski), a do željene licence možete doći odgovorom na nekoliko pitanja o uvjetima uporabe Vašeg djela.

Ako ste u nedoumici kako CC licence koristiti za objavu svojih OER sadržaja, pogledajte kratki video s korisnim primjerima.

Radove koji su objavljeni pod CC licencama možete pronaći pomoću posebne CC tražilice.

Creative Commons zagovara širenje otvorenog pristupa u znanosti, a više o njihovoj inicijativi pročitajte na stranicama http://creativecommons.org/science.