50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Plan CroRIS-a

U fazi planiranja Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti - CroRIS izrađena su dva temeljna dokumenta - Idejno rješenje CroRIS-a i Izvedbeno rješenje CroRIS-a.

Idejno rješenje

Idejno rješenje CroRIS-a je dokument izrađen prvenstveno od strane savjetnika za planiranje sustava uz djelomično sudjelovanje stručnjaka iz Srca i pomoć članova Radne skupine za CroRIS. Idejno rješenje daje prikaz informacijskog krajolika u području znanosti i istraživanja u RH uz pregled relevantnih informacijskih sustava u inozemstvu, te pozicionira CroRIS u taj krajolik. U dokumentu je dan osvrt na model podataka, željene interoperabilnosti, kvalitetu podataka, moguće vrste korisnika sustava i procese koje će sustav podržavati.
Prva verzija Idejnog rješenja CroRIS-a je upućena zainteresiranim dionicima u području znanosti te su prikupljena mišljenja i provedene rasprave, nakon kojih je formirana konačna verzija Idejnog rješenja CroRIS-a (PDF, 1.1MB)

Izvedbeno rješenje

Izvedbeno rješenje CroRIS-a je dokument izrađen od strana stručnjaka iz Srca, temeljem prikupljenih spoznaja tijekom izrade Idejnog rješenja, samog Idejnog rješenja i iskustava u planiranju, razvoju i održavanju informacijskih sustava općenito. Ovaj dokument daje tehnički pregled budućeg sustava, uzevši u obzir virtualizacijsku platformu Srca na kojoj će sustav biti smješten zajedno s dodatnim tehničkim sustavima raspoloživim u podatkovnim centrima Srca. U Izvedbenom rješenju je prikazan detaljan model podataka buduće središnje baze podataka CroRIS-a, raspisane su planirane uloge korisnika i budući programski moduli te je poseban osvrt dan i na buduće integracije i interakcije s drugim informacijskim sustavima i programskim rješenjima u području znanosti. Također je dan i plan izgradnje i implementacije sustava te osvrt na održivost sustava i budući daljnji razvoj i održavanje.
Prva verzija ovog dokumenta je upućena savjetnicima za planiranje i izgradnju CroRIS-a kao i Radnoj skupini za CroRIS te su također prikupljena mišljenja i provedene rasprave, nakon kojih je formirana konačna verzija Izvedbenog rješenja CroRIS-a (PDF, 1.4MB).