Djelatnost Srca

Zgrada Srca

Sveučilišni računski centar (Srce) je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Srce je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za koordinaciju razvoja e-infrastrukture Sveučilišta.

Srce kontinuirano osigurava stabilan, pouzdan i kvalitetan rad postojeće e-infrastrukture. Istovremeno Srce planira i ostvaruje iskorake u unapređenju te e-infrastrukture i implementaciji najnovijih tehnologija, čime postavlja važne temelje modernom obrazovanju i istraživanjima, te omogućava povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački i visokoobrazovni prostor.

Od samog osnivanja 1971. godine unutar Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Srce pruža i sveobuhvatnu, savjetodavnu i obrazovnu podršku institucijama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanjima.

Srce je tijekom svoje povijesti, ali i danas, prepoznato i kao važan čimbenik izgradnje moderne e-infrastrukture na državnoj razini.

Vizija Srca

vizijaU svojem djelovanju Srce polazi od sljedeće vizije (željenog stanja društva, a posebno istraživačkog i obrazovnog sustava u budućnosti):

Napredne informacijske i komunikacijske tehnologije sveprisutne su u društvu, a posebno u sustavu znanosti i obrazovanja, učinkovito se koriste u istraživanjima i obrazovnom procesu, osiguravajući njihovu visoku kvalitetu, izvrsnost, dostupnost i međunarodnu prepoznatljivost i relevantnost.

 

Misija Srca

misijaMisija Srca proizlazi iz vizije i definirana je na sljedeći način:

Biti lider u izgradnji i razvoju napredne i kvalitetne informacijske i komunikacijske infrastrukture i usluga, učiniti ih održivima i dostupnima ustanovama, nastavnicima, istraživačima, studentima, zaposlenicima i ostalim dionicima cjelokupnog hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja, posebno Sveučilišta u Zagrebu. Takva e-infrastruktura treba omogućavati izvrsnost djelovanja institucija i pojedinaca iz akademske zajednice, poduprijeti njezinu predvodničku ulogu u društvu, osiguravati razvojne iskorake i povezivanje s globalnim obrazovnim i istraživačkim prostorom, kao i sinergijske učinke zajedničkog rada i suradnje. Srce potiče, a prema potrebi i omogućava primjenu novih tehnologija i napredne e-infrastrukture i u cjelokupnom hrvatskom društvu.

Predvodnička uloga Srca u izgradnji napredne e-infrastrukture ostvaruje se i kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija, te prikupljanje i prenošenje znanja u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Time se šire spoznaje o mogućnostima informacijske i komunikacijske tehnologije i podiže razina i učinkovitost primjene takvih novih tehnologija u svim segmentima društva, posebno u istraživanjima i obrazovanju.

 

Strateški ciljevi Srca

ciljeviTrajni strateški ciljevi djelovanja Srca su sljedeći:

(1) Osigurati akademskoj zajednici, kao predvodničkom segmentu društva, ali i hrvatskom društvu u cjelini pristup najnovijim tehnologijama i informacijskim uslugama

(2) Osigurati svim ustanovama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja pouzdanu i održivu informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge, kao temelj za njihovo svakodnevno djelovanje i rad

(3) Podržati inovativnu i učinkovitu primjenu informacijskih tehnologija u društvu, a posebno u znanosti i obrazovanju kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija

(4) Osigurati da se informacijske i komunikacijske tehnologije jednostavno, učinkovito i svestrano koriste u procesima obrazovanja, istraživanja i poslovanja Sveučilišta u Zagrebu

(5) Prikupljati i dijeliti znanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i njihovoj primjeni kroz suradnju i okupljanje zajednice

 

Funkcije Srca

funkcijePolazeći od aktualnih potreba korisnika, aktualnog stanja u okruženju i pozicije Srca, mogu se prepoznati tri temeljne funkcije Srca:

1. središnje čvorište e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu;

2. ekspertno središte za ICT;

3. središte za obrazovanje i podršku u području primjene ICT.

 

Djelatnosti Srca

Statut definira sljedeće djelatnosti Srca:

 • projektiranje, izgradnja i održavanje računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture),
 • projektiranje, izgradnja i održavanje podatkovnih centara, računalno-komunikacijskih središta, posebno nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa,
 • projektiranje, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijskih mreža, posebno hrvatske akademske i istraživačke mreže,
 • projektiranje, izgradnja i održavanje računalnih i spremišnih sustava, uključujući i napredne računalne sustave i strukture posebne namjene,
 • projektiranje, izgradnja i održavanje posredničkih i podatkovnih sustava,
 • projektiranje, izgradnja i održavanje informacijskih i aplikacijskih sustava i usluga,
 • izrada, pribavljanje i distribucija programske podrške (softvera), savjetovanje i podrška vezano uz programsku podršku,
 • pružanje informatičke podrške izgradnji i održavanju e-infrastrukture i informatičkih usluga,
 • promicanje informatičkih znanja u Hrvatskoj i u svijetu organiziranjem ili sudjelovanjem u organiziranju konferencija i drugih obrazovnih i stručnih događanja te strukovnih susreta i tribina,
 • promicanje informatičkih znanja izdavanjem, tiskanjem i objavom priručnika, knjiga, časopisa, periodičnih publikacija i drugih izdanja u tiskanom, elektroničkom i drugim oblicima,
 • priprema, organizacija i provođenje općih i specijaliziranih obrazovnih programa, tečajeva i radionica u području informacijske i komunikacijske tehnologije i srodnim područjima,
 • organiziranje računalnih radionica i ljetnih škola s ciljem podizanja informatičkih znanja,
 • obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,
 • istraživanje, razvojni i istraživački projekti u području informacijske, komunikacijske i računalne tehnologije, računarstva i informacijskih znanosti,
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima,
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima,
 • savjetodavna i ekspertna pomoć i podrška u primjeni informacijske, komunikacijske i računalne tehnologije.

 

zgrada SrcaPosebno je važno naglasiti da sve aktivnosti i djelovanje Srca nemaju drugih ciljeva osim ciljeva koji proizlaze iz potreba korisnika Srca. Svi rezultati djelovanja Srca jesu i trebaju ostati dostupni svim članovima akademske zajednice koji imaju potrebu koristiti usluge i proizvode Srca. Planovi i aktivnosti Srca također polaze od javnog interesa da akademska i istraživačka zajednica i hrvatsko društvo u cjelini imaju na raspolaganju potrebne i pouzdane nove tehnologije i da pravovremeno slijede trendove i ravnopravno sudjeluju u europskim i globalnim aktivnostima.

Uloga Srca

I danas je jasno prepoznatljiva dvojna uloga Srca i kao nacionalne ustanove i središta nacionalne e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja i kao računskog centra i koordinatora izgradnje i održavanja e-infrastrukture Sveučilišta u Zagrebu. Takva dvojnost uloge proizlazi i iz odluke o osnivanju Srca ali i iz važećeg Statuta Srca.