Doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić

Sektor za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju  

Radno iskustvo:
  • 2013. pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • 2007.- voditeljica Centra za e-učenje u Sveučilišnom računskom centru Srce/Ureda za e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu
  • 1997.-2005. naslovno zvanje predavača: Zdravstveno veleučilište
  • 1996.-2006. koordinator informatizacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebu: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
Obrazovanje:
  • Diplomski studij iz kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Master of Science in Digital Education, the University of Edinburgh
  • Doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije
Usavršavanje:
  • završena E-learning akademija, smjer E-learning Management, 2005.-2006
Stručne aktivnosti:
2019.- EDEN President
2018.- član radne skupine za praćenje nacionalnih podataka i europskih pokazatelja u području obrazovanja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH
2018.- zamjenik člana Radne skupine za obrazovanje, znanost i razvoj ljudskih potencijala pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, RH
2018.- član European Education and Training Expert Panel pri Europskoj komisiji
2018.- Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2016.-2018. Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalne vještine i kompetencije u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2016.-2019. EDEN Vice-president for Open Professional Collaboration
2016.- Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalne vještine i kompetencije u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2013. član izvršnog odbora organizacije EDEN
2013. član radne skupine za izradu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu
2013. član Ocjenjivačkog suda za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2012./2013.
2012. član Ocjenjivačkog suda za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2011./2012.
2010. član Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu
Važniji projekti
2018. Nositelj aktivnosti partnera (Srce) na projektu „Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija,. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.02.0022)
2018. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu „ABC to VLE: beyond curriculum desing“ (No. 2018-1-UK01-K203-048123)
2016.-2018. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu „Recognition of Valid and Open Learning- ReOPEN“ (No. 2016-LT01-K202-023131)
2015. nositelj aktivnosti vanjskog partnera (Srce) na projektu TARGET „Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije"
2015. nositelj aktivnosti vanjskog partnera (Srce) na projektu TARGET „Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije“
2015. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na projektu „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (HR.3.1.15-0026)"
2015. član na projektu „Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (Higher Decision; IP-0—2014-7854)"
2014.-2016. nositelj aktivnosti partnera na međunarodnom LLP projektu TALOE- Time To Access Learning Outcomes in E-learning (543097-LLP-1-2013-1-PT-KA3MP)
2013.-2015. voditeljica Europortfolio Hrvatska (Hrvatske e-porfolio mreže) na LLP: EPNET Europortfolio - European Network of Eportfolio Experts and Practitioners projektu
2013. član radne skupine za izradu Kriterija za vrednovanje on-line studija koje je usvojilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
2013. Studijski posjet u okviru programa za cjeloživotno učenje EU na temu „Supporting Teachers with Technology-Improved Learning“ koji je održan u Srcu, 20.-24. svibnja 2013., organizatorica
2012.

Studijski posjet u okviru programa za cjeloživotno učenje EU na temu „Supporting Teachers in Technology Enhanced Learning“ koji je održan u Srcu, 21.-24. svibnja 2012., organizatorica

2012. Projekt Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu „Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastavi“, međunarodni projekt u suradnji sa Sveučilištem u Portu, Portugal, voditeljica projekta
2009. - 2013. Natječaj za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu, priprema i provedba, član Ocjenjivačkog suda
2007. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, član tima
2005. - 2009.

Tempus projekt EQIBELT (Education Quality Improvement by E-learning Technology), član užeg organizacijskoga tima

2003. - 2005. Tempus projekt QUASYS (Quality Assurance System in Higher Education), član užeg organizacijskoga tima
Radovi:
2018. Kučina Softić, S. (2018.) Teachers’ digital competencies for E-learning Application in Higher Education. EDEN Research Workshop 2018, Barcelona, Spain
2018. Volungevučiene, A., Šadauskas, M., Pranckute, D., Kučina Softić, S., Tatrai, F., Murawski, M., Bick, M., Busche, J. (2018.) Recognition of Valid Open and Online Learning. EDEN Conference 2018, Genoa, Italy
2017. Kučina Softić, S., Lasić-Lazić, J. (2017.) The E-learning Award as a Way for Boosting Teachers' Motivation for E-learning Implementation. ICERI 2017 Conference, Seville, Spain
2017. Ćorić Samardžija, A., Kučina Softić, S. (2017.) Quality of the Integrated E-learning System – Student’s perspective. INTED 2017 Conference, Valencia, Spain
2016. Rako, S., Jandrić, I., Kučina Softic, S. (2016.) What kind of ICT training do university teachers need? From office tools to more advanced skills for online education. ICERI 2016, Sevilja, Španjolska
2016. Kučina Softić, S., Ćorić Samardžija, A. (2016.) Results of Croatian National Higher Education Survey on Use of ICT and E-learning, Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS, Varaždin, Hrvatska
2016. Kučina Softić, S., Ćorić Samardžija, A. (2016.) Integration of Virtual Learning Environment into Educational Process. EDEN Annual Conference 2016, Budimpešta, Mađarska
2016. Martinović, Z., Kučina Softić, S., Mušica. V. (2016). Creating Virtual Learning Environment for Higher Education Institutions. EUNIS 2016. Thessaloniki, Grčka
2015. Rako, S., Kucina Softic, S., Dobrenic, D., Maric, I., Bekic, Z. (2015). Planning an educational program for IT professionals based on a blended learning model. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015 (pp. 149-154). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
2015. Kučina Softić, S., Radobolja, T. (2015). E-course development projects – working with teachers. EUNIS 2015, Dundee, Velika Britanija
2015. Kučina Softić, S. (2015) Teacher’s Technology use and attitude towards e-learning in Higher Education. EDEN Annual Conference 2015, Barcelona, Španjolska
2015. Kučina Softić. S., Gil-Jaurena, I., Soeiro, A., Falcão, R., Lössenko, J. (2015) Time to assess learning outcomes in e-learning- TALOE web tool. EDEN Annual Conference 2015, Barcelona, Španjolska
2015. Kučina Softić S.: Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu (prosinac 2014. godine), Sveučilište u Zagrebu, Ured za e-učenje, 2015.
2015. Kučina Softić, S. (2015) Teacher’s technology use and attitude towards e-learning in higher education, EDEN Annual Conference 2015, Barcelona, Španjolska
2014. Kučina Softić S.: Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu (prosinac 2013. godine), Sveučilište u Zagrebu, Ured za e-učenje, 2014.
2013. Kučina Softić, S., Perišić Pintek, T., Martinović, Z., Bekić, Z. (2013) Use of the e-portfolio in the educational process, EUNIS 2013, Riga, Latvija
2013. Kučina Softić, S., Bekić, Z. (2013) Institution’s role in sustainability of the e-learning application, EDEN Annual Conference 2013, Oslo, Norveška
2012. Babić, V., Kučina Softić, S. (2012) From Track and field to e-Track and field, ICEEM 2012; 2nd International Conference on Economic, Education and Management, Hong Kong, Kina
2011. Bekić, Z., Kučina Softić, S. (2011) Od dobre strategije do supješne primjene e-učenja – pogled iz Srca, MIPRO 2011, Opatija, Hrvatska
2011. Kučina Softić, S., Martinović, Z., Perišić Pintek, T., Bekić, Z. (2011), Opportunities and Challenges of using E-portfolio in Higher Education, EDEN Annual Conference 2011, Dublin, Ireland
2010. Kučina Softić, S. (2010), Enhancing E-learning Implementation with Organized E-learning Support, EDEN Annual Conference 2010, Valencia, Spain
2010.  Bekić Z, Kučina Softić S.: Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu (prosinac 2009. godine), Sveučilište u Zagrebu, Ured za e-učenje, 2010.
2009. Kučina Softić S., Bekić Z. (2009) Measuring the impact of e-learning implementation strategy, E-learn 2009, Vancouver, Canada
2009. Kučina Softić, S. (2009), Measuring the Application of E-learning at the University of Zagreb, EUNIS 2009, Santiago de Compostela, Spain
2008. Bekić Z., Kučina Softić S.: Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu (listopad 2008. godine), Sveučilište u Zagrebu, Ured za e-učenje, 2009.
2008. Višek I., Kučina Softić S.: E-portfolio, CUC2008, Rijeka, Croatia
2008. Kučina Softić S., Mušica V., Perišić T.: Sustav za e-učenje Merlin, CUC2008, Rijeka, Croatia
2008. Kučina Softić S., Bekić Z. (2008): Organizational Aspects of Supporting E-learning at University Level, ITI 2008, Cavtat, Croatia
2008. Bekić Z., Kučina Softić S., Pinter Lj. (2008): Development of University E-learning Strategy, Guide Association Workshop 2008, Rome, Italy
2007. Bekić Z., Boras D., Kučina Softić S.(2007): Using the Experience of the International Consortium to Shape the University Strategy for E-Learning, E-Learn 2007, Quebec, Canada

Sažeci u zborniku međunarodnih skupova

2012. Kučina Softić, S. (2012): Supporting Teachers in Technology Enhanced Teaching, On-line Educa Berlin 2012, Berlin, Germany
2009. Kučina Softić S. (2009): Supporting users in e-learning, E-learn 2009, Vancouver, Canada
2008. Kučina Softić S., Bekić Z. (2008): Implementing E-learning at Traditional University, On-line Educa, Berlin, Germany
Urednik stručnog zbornika:
2007. - 2008. Bekić Z. & Kučina Softić S., editors (2007-2008) Proceedings of the EQIBELT Workshops 2007-2008, University of Zagreb, University Computing Centre, Croatia
2006. Bekić Z. & Kučina Softić S., editors (2006) Proceedings of the EQIBELT Workshops 2006, University of Zagreb, University Computing Centre, Croatia
Priznanja
Rektorovo priznanje za uspješan i motivirani rad na razvoju i sustavnoj primjeni e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, Dan Sveučilišta 2011.
Osobni podaci:

Rođena u Zagrebu, 10. kolovoza 1969.

udana, majka dvoje djece

Kontakt:
telefon: +385 1 616 5555