Sekundarni DNS poslužitelji

25. listopada 2013. godine na snagu je stupio Pravilnik usluge sekundarni domenski poslužitelj. Tim pravilnikom omogućeno je pružanje usluge sekundarnog domenskog poslužitelja svim korisnicima .hr domena i njihovih poddomena. Iznimno, tijela državne uprave i javne ustanove mogu zatražiti ovu uslugu i za domene izvan .hr domenskog prostora. Usluga se pruža bez naknade. Korisnici koji su do sada koristili sekundarni domenski poslužitelj Srca, automatski postaju korisnici ove usluge. Poslužitelj u službi ove usluge je bjesomar.srce.hr.

Kontakt-adresa usluge za pružanje sekundarnog domenskog poslužitelja je dns@srce.hr. Putem ove adrese korisnik može zatražiti uslugu za svoju domenu u neformaliziranom e-mailu. Služba usluge se u svom radu oslanja na Registar .hr domena. Prema tome, za ostvarenje usluge nužni uvjeti u Registru hr. domena su:

  1. registrirana domena za koju se usluga traži
  2. za tu domenu upisan NS zapis bjesomar.srce.hr

Korisnik također mora konfigurirati primarni poslužitelj domene tako da je omogućen transfer zonskih podataka prema poslužitelju bjesomar.srce.hr.


Povijesna crtica:

Od početka funkcioniranja nacionalne vršne domene Srce pruža uslugu sekundarnog domenskog poslužitelja ustanovama iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Dugi niz godina poslužitelj bjesomar.srce.hr bio je, u početku jedini, a kasnije jedan od obaveznih sekundarnih poslužitelja za domene ustanova iz sveučilišnog okruženja. Usluga je aktivirana automatski, za svaku novu domenu ustanova. S vremenom i razvojem tehničke osposobljenosti i razine znanja i sposobnosti samostalnog tehničkog upravljanja domenskim prostorom u sveučilišnom okruženju, pojedine ustanove uvodile su vlastite poslužitelje, pa je time broj korisnika ove usluge postupno smanjivan.