Obrazovni program za IT-specijaliste (edu4IT)

Program obrazovanja edu4IT namijenjen je osobama koje se bave primjenom informacijske tehnologije u obrazovnim i istraživačkim ustanovama, odnosno održavanjem računalnih sustava, ali i ostalim zainteresiranim IT-specijalistima i građanima koji se žele profesionalno usavršavati u području sistemske administracije.

Čitav program obrazovanja za IT-specijaliste edu4IT sastoji se od dvije razine: Sistemski administrator 1 i Sistemski administrator 2.

Prilikom izrade programa velika je pozornost posvećena:

  • modularnosti programa tj. prilagodljivosti potrebama korisnika u smislu mogućnosti odabira elementa programa – tečaja, kratkog predavanja ili ispita ovisno o trenutačnim potrebama i željama
  • odgovarajućoj zastupljenosti praktičnih zadataka i vježbi
  • načinu održavanja nastave koji prati potrebe polaznika. Tečajevi se održavaju u mješovitom obliku nastave (engl. blended learning) – dio sadržaja je dostupan online preko sustava za e-učenje ili sustava za webinare, a praktični dio se održava u učionici uz stručno vodstvo predavača.

Svaka razina programa obrazovanja započinje uvodnim online tečajem Pregled e-infrastrukture u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Razina Sistemski administrator 1 obuhvaća teme iz osnova administracije operacijskih sustava Windows i Linux na klijentskim računalima i poslužiteljima.

Proširenje prve razine predstavlja razina Sistemski administrator 2, kojom su, osim naprednijih tema iz sistemske administracije operacijskih sustava Windows i Linux obuhvaćene i teme iz sigurnosti operacijskih sustava te osnova računalnih mreža. U okviru ove razine programa predviđeni su i izborni tečajevi kroz koje polaznici mogu steći specifična znanja vezana uz računalne mreže.

Pohađanjem ovog programa obrazovanja polaznici će imati mogućnost na sustavan način steći znanja potrebna za administraciju računala, od osnovnih do složenijih zadataka te steći odgovarajući certifikat Srca.

Projektni tim obrazovnog programa edu4IT

Fotografija projektnog tima edu4IT