eduAdresar

eduAdresar je usluga Srca koja na jednom mjestu omogućuje jednostavno pretraživanje osnovnih podataka o osobama, ustrojstvenim jedinicama i službama ustanova (sveučilišta, fakulteta, akademija, instituta) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nakon što neka ustanova pristupi usluzi eduAdresar podaci o osobama automatski se preuzimaju se iz njenog LDAP imenika (koji mora biti uključen u sustav AAI@EduHr). Podatke o ustrojstvenim jedinicama i službama dodatno održavaju predstavnici tih ustanova putem web sučelja usluge. Usluzi eduAdresar korisnici pristupaju isključivo putem web-sučelja.