Partner institutes

  • CARNet
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  • Građevinski fakultet u Rijeci
  • Institut Ruđer Bošković
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Sveučilišni računski centar
  • Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet