latest news & announcements

AAI@EduHr webinar - OpenID Connect (OIDC)

9. 3. 2021.

Tim usluge Srca AAI@EduHr održat će drugi webinar vezan za sustav AAI@EduHr. Webinar „Novi protokol za autentikaciju korisnika - OpenID Connect (OIDC)“ održat će se u četvrtak, 18. ožujka 2021. godine u 13 sati.

EGI-ACE Communities workshop held

2. 3. 2021.

As a part of EGI-ACE project (EGI-Advanced Computing for EOSC) in which SRCE participates as a partner, a two-day workshop for user communities took place on 16th and 17th of February.

AAI@EduHr obilježava 15 godina od uspostave

1. 3. 2021.

AAI@EduHr danas obilježava 15 godina od uspostave. U sustav AAI@EduHr uključena je 241 matična ustanova s ukupno više od 920.000 elektroničkih identiteta za pristup do više od 860 različitih usluga.

Pages