latest news & announcements

Tečaj Uvod u HTML od sada i online!

30. 12. 2019.

Za sve vas koji biste se željeli profesionalno razvijati u području web-tehnologija, kao prvu stepenicu na tom putu preporučamo tečaj "Uvod u HTML", koji od sada osim u učionici, možete pohađati i u online obliku.

Multilinguality in ISVU applications

23. 12. 2019.

In applications belonging tu ISVU (Information System of Higher Education), key data records are now supported in multiple languages.

Tečajevi iz web tehnologija

20. 12. 2019.

Svima koji bi željeli započeti svoj profesionalni razvoj u području web-tehnologija, preporučamo pohađanje tečajeva Uvod u HTML, Uvod u CSS, Osnove JavaScripta i Osnove rada u WordPressu.

Prijavite rad na stručnu konferenciju Srce DEI 2020

16. 12. 2019.

DEI 2020 prijavite rad

Srce će i u 2020. godini, 7. i 8. travnja., organizirati konferenciju u Zagrebu koja će ujedno biti i konferencija nacionalnog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). Pozivamo vas da prijavite rad i predstavite ga na četvrtoj zaredom Srce DEI konferenciji.

Nova usluga Srca - HTC Cloud

16. 12. 2019.

Srce je u području naprednog računanja pokrenulo novu uslugu - HTC Cloud, zasnovanu na računarstvu u oblaku (engl. cloud computing).

Pages