latest news & announcements

Srce novosti broj 19 - rujan 2007.

14. 9. 2007.

Izdvajamo: tečajevi Srce dostupni i preko interneta, internet u svakoj sobi studentskoga doma, međunarodna konferencija ITI 2007

Srce novosti broj 18 - lipanj 2007.

14. 6. 2007.

Izdvajamo: Isabella još jača, udomljavanje osnovnih internetskih servisa (DOMUS), sustav nadzora grid infrastrukture, internetski poslužitelji

Srce novosti broj 16 - veljača 2007.

14. 2. 2007.

Izdvajamo: plan rada Srca za 2007. godinu, Network Operations Center (NOC) u Srcu, povijest NOC-a, ISVU dio e-Sveučilišta, e-učenje i Bolonjski proces

Srce novosti broj 14 - rujan 2006.

14. 9. 2006.

Izdvajamo: Bolonja, godina druga, što je elktronički identitet i kako se njime koristiti, EGEE-II novosti, završila konferencije ITI 2006

Srce novosti broj 12 - ožujak 2006.

14. 3. 2006.

Izdvajamo: posebno izdanje uz 10. smotru Sveučilišta u Zagrebu - tečajevi Srca, StuDOM, helpdesk Srca, javni terminali Srca, ISVU, ECDL tečajevi

Srce novosti broj 10 - studeni 2005.

14. 11. 2005.

Izdvajamo: e-učenje obećavajuća mogućnost, europski GRID - ravnoteža između inovacije i produkcije, eduroam, upravljanje sadržajima na webu

Pages