latest news & announcements

New Management Board of SRCE

7. 4. 2010.

At the 7th ordinary meeting held on March 16, 2010, the Senate of the University appointed the following members to the Management Board of SRCE.

Srce novosti broj 31 - veljača 2010.

14. 2. 2010.

Izdvajamo: Hrvatska i CERN - članstvo u CERN-u otvara i brojne edukacijske mogućnosti, eduroam - pristup internetu sigurno i jeftino, prvi sveučilišni Dan e-učenja

Srce novosti broj 30 - studeni 2009.

14. 11. 2009.

Izdvajamo: sveučilišni Dan e-učenja, prvo okupljanje korisnika CRO NGI, razgovor:dr.sc. Ludek Matyska, nova infrastruktura klastera Isabella

Srce novosti broj 29 - rujan 2009.

14. 9. 2009.

Izdvajamo: novo proširenje virtualizacijskog sustava Srca, e-portfolio i webinari nove usluge Srca u području tehnologija i alata za e-učenje

Srce novosti broj 28 - lipanj 2009.

12. 6. 2009.

Izdvajamo: ITI 2009: medicinska informatika u multidisciplinarnom okružju, napredna e-infrastruktura - temelj modernih znanosti i obrazovanja

Srce novosti broj 27 - travanj 2009.

20. 4. 2009.

Izdvajamo: računalni klaster Isabella preseljen u nove klimatizirane ormare, cloud ili grid računarstvo, završava GEANT2 počinje GEANT3, referalni centar za Gaussian, druga Anketa o e-učenju

Srce novosti broj 24 - rujan 2008.

14. 9. 2008.

Izdvajamo: strategije širokopojasnog razvoja, pravilnik AAI@EduHr, novosti iz sustava AAI@EduHr, obrazovne aktivnosti Srca

Pages