latest news & announcements

Webinar Srca „Upis studenata u višu nastavnu godinu“

6. 9. 2021.

Centar potpore ISVU-a održat će 15. rujna 2021. godine webinar na temu „Upis studenata u višu nastavnu godinu“. Webinar je namijenjen djelatnicima studentskih referada i ISVU koordinatorima na visokim učilištima. 

Pages