latest news & announcements

Održana je druga sjednica Vijeća za HR-OOZ

4. 1. 2022.

mali-krug

Održana je druga sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) na kojoj je predsjednik Vijeća i ravnatelj Srca, Ivan Marić izvijestio Vijeće o statusu i aktivnostima Inicijative za HR-OOZ u kojoj sudjeluje i Srce.

Webinari Srca u siječnju

4. 1. 2022.

U siječnju smo pripremili webinare "EuroHPC - pristup europskim superračunalima" koji će se održati 18. siječnja i "Provođenje ispitne evidencije u ISVU" koji će se održati 26. siječnja.

Plan rada Srca za 2022. godinu

3. 1. 2022.

Upravno vijeće Srca usvojilo je Plan rada Srca za 2022. na svojoj 8. sjednici koja je održana 21. prosinca 2021. godine.

Pages