latest news & announcements

Upitnik o komercijalnom znanstvenom softveru za katalog usluga HR-ZOO

1. 2. 2022.

HR-ZOO logo

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i istraživače, koji imaju potrebe za korištenjem superračunalnih resursa u provedbi svojih projekata i istraživanja, da ispune upitnik o potrebama za komercijalnim znanstvenim softverom. Na temelju rezultata upitnika odabrat će se i nabaviti skup softvera koji će biti sastavni dio kataloga usluga HR-ZOO-a.

Pages