latest news & announcements

Godina dana provedbe projekta EGI-ACE

17. 2. 2022.

U prvoj godini provedbe projekta EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE), u kojem sudjeluje Srce, više od 40 tisuća korisnika iz 56 različitih korisničkih zajednica koristilo je usluge nastale u okviru ovog projekta.

Upitnik o komercijalnom znanstvenom softveru za katalog usluga HR-ZOO

1. 2. 2022.

HR-ZOO logo

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i istraživače, koji imaju potrebe za korištenjem superračunalnih resursa u provedbi svojih projekata i istraživanja, da ispune upitnik o potrebama za komercijalnim znanstvenim softverom. Na temelju rezultata upitnika odabrat će se i nabaviti skup softvera koji će biti sastavni dio kataloga usluga HR-ZOO-a.

Pages