latest news & announcements

Svi tečajevi u travnju su popunjeni

28. 3. 2011.

Obavještavamo vas da su svi tečajevi u travnju popunjeni. Akcija „travanj – mjesec besplatnih tečajeva“ vezana je uz proslavu 40 godina Srca.

Seminar za sistem-inženjere

28. 3. 2011.

Seriju seminara koje Srce priprema za kolege sistem-inženjere za sezonu 2010./2011. nastavljamo sa seminarom: Sustav za inventar OCS Inventory NG. Autor i predavač biti će Emir Imamagić.

Neplanirani prekid rada Srca u petak, 25. 03. 2011.

26. 3. 2011.

U petak, 25. ožujka 2011. u 20:20 sati došlo je do potpunog prekida opskrbe električnom energijom u dijelu Zagreba u kojem se nalazi Srce. Prekid je trajao 45 minuta i uzrokovao je neočekivane probleme u radu sustava neprekidnog napajanja u zgradi Srca.

Pages