latest news & announcements

Upitnik o komercijalnom znanstvenom softveru za katalog usluga HR-ZOO

1. 2. 2022.

HR-ZOO logo

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i istraživače, koji imaju potrebe za korištenjem superračunalnih resursa u provedbi svojih projekata i istraživanja, da ispune upitnik o potrebama za komercijalnim znanstvenim softverom. Na temelju rezultata upitnika odabrat će se i nabaviti skup softvera koji će biti sastavni dio kataloga usluga HR-ZOO-a.

CIX dosegao najveći broj članica do sada

20. 1. 2022.

Krajem 2021. i početkom 2022. godine CIX-u su se pridružile četiri nove članice. Time je Croatian Internet eXchange dosegao najveći broj članica do sada – ukupno 40.

Novi online tečaj Centra za e-učenje

19. 1. 2022.

Centar za e-učenje Srca pripremio je novi online tečaj naziva „Implementacija kompetencijskog okvira kroz sustav Moodle“. Tečaj je dostupan putem sustava za online tečajeve CEU-a, a pristupanje tečaju nema vremensko ograničenje.

Pages