Centar za e-učenje

CEU logo

 

 

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Srce djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

Aktualno

 Učionički tečaj - "Napredni rad u sustavu Merlin - Pitanja i testovi" - 28. i 29. siječnja 2020.
 Dan e-učenja održan je 12. prosinca 2019.
 "Izrada i implementacija multimedijalnog sadržaja u e-kolegijima" - novi tečaj namijenjen nastavnicima

Izdvojeno