Mr. sc. Zoran Bekić obranio doktorski rad na temu e-učenja

30. 12. 2010.

  Ravnatelj Srca, mr. sc. Zoran Bekić obranio je u srijedu, 29. prosinca 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad i time stekao titulu doktora znanosti.
Naziv rada je  "Strategije uvođenja i modeli potpore e-učenju u visokom obrazovanju". Mentor je bio prof. dr. sc. Damir Boras.  Čestitamo dr. sc. Zoranu Bekiću!