Seminar za sistem-inženjere

19. 1. 2011.

Seriju seminara koje Srce priprema za kolege sistem inženjere za sezonu
2010./2011. nastavljamo sa seminarom: Uvod u MS Exchange Server 2010 Autor i predavač: Dubravko Sever Seminar donosi prikaz noviteta koji su se pojavili u MS Exchange 2010. Predavanje će obuhvatiti prikaz i objašnjenja uloga Exchange rola, te objasniti zahtjeve svih rola i njihovu međusobnu komunikaciju. Bit će pokazana osnovna instalacija i konfiguracija potrebna da Exchange 2010 postigne svoje ključne funkcionalnosti, te opis metode uspostavljanja visoke dostupnosti. Ovaj seminar će se uživo održati na dvije lokacije (Zagreb i Split):
  • Zagreb - 3. veljače 2011. (četvrtak) od 10 do predvidivo 14 sati
    Sveučilišni računski centar, Marohnićeva 5, učionica E
  • Split - 4. veljače 2011. (petak), od 10 do predvidivo 14 sati
    Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića
    bb, učionica TCR.
Također, seminar će se prenositi putem streaminga, koji će biti dostupan za vrijeme predavanja (iz Zagreba) na http://sistemac.srce.hr, gdje će naknadno biti objavljena i snimka predavanja. Više o svim ovogodišnjima temama i sadržaju pojedinih seminara. Ulaz i streaming su otvoreni za sve zainteresirane.
Napominjemo da se za sudjelovanje na seminaru ne morate prijavljivati.