Srce dobilo priznanje Srebrna djetelina HSIN-a

14. 12. 2010.

<media 1415></media>Srce je 8. prosinca 2010. godine dobilo priznanje Srebrna djetelina Hrvatskog saveza informatičara za potporu programima povodom 25 godina HSIN-a.

Hrvatski savez informatičara osnovan je sredinom 1985. godine, a glavna mu je zadaća skrb o programu rada i pružanje pomoći svojim članicama.