Novost na Hrvatskom jezičnom portalu

2. 12. 2010.

Od nedavno se na Hrvatskom jezičnom portalu (http://hjp.srce.hr) prikazuje "Riječ dana". Riječi dana odabrane su prigodno te su obično povezane s obilježavanjem domaćih i svjetskih događaja.

Spomenuta se Riječ dana može preuzeti s adrese http://hjp.srce.hr/word_of_the_day.php i ugraditi u web-stranice.

Hrvatski jezični portal projekt je Novog Libera čija je rječnička baza od preko 110.000 riječi temelj ovoga portala i Srca koje je razvilo potrebnu programsku podršku, omogućilo uporabu rječničke baze putem Interneta te udomljuje Portal na adresi http://hjp.srce.hr.