Webinar "Web 2.0 u akademskom obrazovnom okruženju"

18. 11. 2010.

Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra, u suradnji s projektom "Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju", Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počinje ciklus webinara na temu "E-obrazovanju u akademskom okruženju".
 
Drugi po redu webinar održat će se utorak, 23. studenog 2010. od 11 do 11 i 45 sati.

Webinar je svima otvoren za sudjelovanje, a možete se prijaviti pomoću svojega elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr ili kao gost.