Srce obilježava 18 godina Interneta

17. 11. 2010.

Prije osamnaest godina, 17. studenoga 1992. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža, utemeljena na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu Internet. Toga je dana Internet i službeno zaživio u Hrvatskoj, a u ljetopis Sveučilišnog računskog centra - Srca i hrvatske informatike upisan je još jedan od događaja koji su značajno promijenili poimanje i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u Hrvatskoj.
Projekt je pokrenulo tadašnje Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike u listopadu ratne 1991. godine uz neposrednu potporu prof.dr.sc. Branka Jerena, tada zamjenika ministra znanosti, tehnologije i informatike, kasnije ministra znanosti i rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na jesen 1991. godine formiran je Odbor za akademsku mrežu kojeg je vodio mr.sc. Predrag Pale s tadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta (danas FER) Sveučilišta u Zagrebu, a u odboru su još bili Ivan Marić i Velimir Vujnović iz Sveučilišnog računskog centra - Srca, Darko Bulat s Instituta Ruđer Bošković i Ljubimko Šimičić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu. Odbor je na svojem prvom sastanku, održanom 3. listopada 1991. godine, Srcu povjerio izgradnju i administriranje mreže i podršku korisnicima, prepoznajući u Srcu instituciju koja je svojom tradicijom, postignućima i kapacitetima mogla osigurati uspješnost i održivost ovoga velikog projekta. Mreža je kasnije dobila i svoje ime: CARNet - Croatian Academic and Research Network (Hrvatska akademska i istraživačka mreža).
Tijekom 1992. godine nabavljena je oprema i poduzet niz tehničkih aktivnosti, koje su kulminirale u rujnu-studenom 1992. godine instalacijom opreme, te uspostavom i testiranjem komunikacijskih veza između četrdesetak ustanova u četiri hrvatska sveučilišna grada (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek), kao i uspostavom i testiranjem prve internetske veze kapaciteta 9.6kbps (9600bit/s) koja je povezala Srce i Sveučilište u Beču. Voditelj tima koji operativno obavio taj veliki posao i operativno uspostavio prvu internetsku vezu bio je Ivan Marić, tada voditelj Odjela za računalne mreže u Srcu, a danas zamjenik ravnatelja Srca.
Tog 17. studenoga 1992. na svečanosti u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu izgrađena mreža i međunarodna povezanost je demonstrirana i predstavljena javnosti, uz nazočnost tadašnjeg Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, te je i službeno započela s radom.
Nedugo zatim, 27. veljače 1993. godine u Srce je stigla i vijest o međunarodnom priznavanju, tj. registraciji hrvatske nacionalne internetske domene .hr, čime je Hrvatska dobila punopravni status u mreži svih mreža – Internetu.
Paralelno s počecima tehničke izgradnje mreže, započeo je i rad na izgradnji prvih internetskih servisa za cjelokupnu akademsku zajednicu. No, važno je napomenuti da se u tim pionirskim danima posao nije dijelio na isključivo mrežarski, sistemaški i/ili aplikativni dio (stručnu podjelu kakvu danas poznajemo i imamo u Srcu). Svi su u tom trenutku radili sve, a prije svega - upoznavanje s novom tehnologijom. Paralelno s izgradnjom pojedinih veza (spajanjem institucija) provodila se i edukacija korisnika (u većini slučajeva pojedinaca/predstavnika sa spojenih institucija. Organizirani su višednevni "Internet tečajevi" koji su pokrivali osnove IP mreža i servisa te administriranja Ultrix operacijskog sustava. U hodu se uspostavljala i prva služba pomoći (helpdesk) u Srcu. Mnogobrojni entuzijasti s akademskih ustanova počeli su intenzivno koristiti Internet, ali i koristiti i uspostavljati servise koji su se na Internetu počeli pojavljivati (npr. gopher, web i sl.).
Putem javnog računala u Srcu, pristup internetu bio je omogućen i svim građanima Hrvatske od 1992. godine pa sve do početka rada komercijalnih davatelja Internet usluga.
Prisjećajući se prvih koraka Interneta u Hrvatskoj uz Ivana Marića, svakako trebamo spomenuti i ostatak tima u Srcu koji je od 1991. godine pionirski gradio Internet u Hrvatskoj: Davorin Gabriel, sistem inženjer u Srcu, Josip Derado (trenutno predaje na Georgia Institute of Techology, Atlanta/USA), Marija Maletić (DB analitičar na Queensland University of Technology, Brisbane/Australia), Stanka Gašić (Austrijska lutrija, Beč/Austrija), Lada Smoljanović (Švicarska), Velimir Vujnović (Cisco, Sidney/Australia). Vrlo brzo nakon završetka školovanja imali su priliku započeti  s implementacijom (servisa i aplikacija) novog (Internet) protokola u Srcu ali i u nacionalnoj mreži (koju je Srce dugi niz godina gradilo i održavalo). U godinama koje su slijedile nova tehnologija je nužno uvjetovala i dodatno ekipiranje Srca novim snagama pa tako 1992. dolaze Dobriša Dobrenić i Darija Meter, a nakon njih, pa sve do današnjih dana, Srcem su prošle i prolaze mnoge mlade osobe. Nekima je Srce bila usputna stanica, a neki su ostali duže vrijeme. Nova tehnologija je odredila i reorganizaciju tadašnjeg Srca. Možemo slobodno reći da je tih godina započelo novo, internetsko razdoblje Srca. Upravo ta mlada ekipa činila je jezgru novog mrežarskog tima koji je iznio prvi val izgradnje akademske mreže – instalaciju nacionalne jezgre (WAN) i gradskih mreža (MAN) u pojedinim sveučilišnim gradovima.
Godine 1995. godine Vlada je donijela odluku o osnivanju ustanove CARNet, ali je Srce nastavilo graditi i održavati akademsku i istraživačku mrežu sve do 2009. godine kada je prekinuta suradnja na navedenim poslovima.