Novi Pravilnik CIX-a

2. 11. 2010.

Novi Pravilnik CIX-a, nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, stupa na snagu 5. studenog 2010. godine.

Srce je u suradnji i na poticaj članica Vijeća CIX-a prije dva mjeseca počelo proces promjene Pravilnika CIX-a te Ugovora o članstvu i korištenju CIX usluga. Promjene u novom Pravilniku nisu "revolucionarne", više su "evolucionarne". Pri tome je učinjeno i par nužnih "kozmetičkih promjena".

Istovremeno su izvršene i promjene u specifikaciji vrsta usluga. Usluge "spajanja" i "udomljavanja" koje su ranije bile integrirane, sada su odvojene.

Pri tome je važno istaknuti novu uslugu spajanja članica CIX-a od 10Gbit/s. Sukladno promijenjenoj specifikaciji vrsta usluga donesen je i novi cjenik pri čemu se Srce i nadalje pridržavalo "not-for-profit" načela.

Novi Pravilnik, Ugovor te specifikaciju i cjenik usluga CIX-a možete pronaći na www.cix.hr.